กรมฯ เข้ากราบนมัสการพระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) หรือ "หลวงพ่อพบโชค" เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ชีวาภิบาลพบโชคเปี่ยมสุข โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง

สร้างเมื่อ 19/03/2024 16:38

    วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมฯ เข้ากราบนมัสการพระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) หรือ “หลวงพ่อพบโชค” เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ชีวาภิบาลพบโชคเปี่ยมสุข โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ภายใต้ภารกิจลงพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ณ วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย จากนั้นทางคณะอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินทางต่อไปยังร้านมาลองเต๊อะ เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Wellness Restaurant ให้แก่ร้านอาหารมาลองเต๊อะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย