งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

สร้างเมื่อ 13/09/2023 16:17

     วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ผู้บริหารและบุคลากรกรมฯ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าว ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่การยกระดับการบริหารงานที่ทันสมัย และนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

pr2111-13092566