กรม ฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “Growth Mindset for Better Healthcare System"

สร้างเมื่อ 15/03/2024 18:53

    วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “Growth Mindset for Better Healthcare System” ในหัวข้อ การแพทย์แผนไทยผสมผสานบริการคุณภาพยุคใหม่ตามเทรนด์โลก โดยมีวิทยากรร่วมการอธิปราย ได้แก่ นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ และนายแพทย์มกร ลิ้มอุดมพร ณ ห้อง Sapphire 103-104 ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี