กรม ฯ ร่วมส่งมอบยาสมุนไพรให้แก่นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

สร้างเมื่อ 15/03/2024 18:49

    วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.15 น. ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรกรม ฯ ร่วมส่งมอบยาสมุนไพรให้แก่นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “พาหมอไปพบประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี