การประชุมหน่วยงานในกำกับ ครั้งที่ 5/2567

สร้างเมื่อ 15/03/2024 15:33

    วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในกำกับ ครั้งที่ 5/2567 เพื่อติดตามและ ให้ข้อคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน อาทิ การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน พื้นที่คุ้มครองเฉพาะถิ่น การนวดไทย โครงการพาหมอไปหาประชาชน รหัสโลก ICD11 ร่าง พ.ร.บ. กัญชา และคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในกำกับ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย (ห้องเล็ก) อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี