การประชุม Morning Brief 12 มีนาคม 2567

สร้างเมื่อ 13/03/2024 11:22

    วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามและมอบหมายภารกิจสำคัญของกรม อาทิ การขับเคลื่อนงานด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น ค่าจ้าง รปภ. แม่บ้าน ฯลฯ ที่กรรมมาธิการวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตน่าจะเป็นงบประมาณบูรณาการ ไม่ใช่งบประมาณด้านยุทธศาสตร์ การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 โดยให้ที่ประชุมเลือกรูปแบบ/ ตรีม ในการจัดงาน เลือกโทนสีเหลืองทอง และการเตรียมความพร้อมทั้งด้านพิธีและสถานที่ในการจัดงานรำลึกอาจารย์เพ็ญนภา พิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี