พิธีมอบพระราชกระแสทรงชมเชย และพระราชทานกำลังใจ

pr2108-13092566

     วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เชิญพระราชกระแสชมเชยและพระราชทานกำลังใจ โดย นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้รับมอบพระราชกระแสชมเชย สำหรับพิธีมอบพระราชกระแสทรงชมเชย และพระราชทานกำลังใจ มีผู้บริหารเข้าร่วมในพิธี ประกอบด้วย พล.ท.สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และคณะ พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ทางด้านนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะเชิญ พระราชกระแสชมเชย พร้อมร่วมเป็นเกียรติบันทึกภาพร่วมกัน ณ โถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี