การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 (4) ครั้งที่ 4/2567

สร้างเมื่อ 11/03/2024 16:01

    วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 (4) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาผลการนับคะแนนเลือกผู้แทนสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย และผู้แทนสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ พร้อมประกาศผลการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ณ ห้องประชุมการบูร อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)