บริษัท ยูฟู๊ด จำกัด และคณะมอบผลิตภัณฑ์น้ำกะหล่ำปลีธรรมชาติ จำนวน 10,000 ซอง และน้ำหอมแดงธรรมชาติ จำนวน 40,000 ซอง

สร้างเมื่อ 08/03/2024 17:04

    วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ผู้บริหาร และบุคลากรกรม ฯ ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์น้ำกะหล่ำปลีธรรมชาติ จำนวน 10,000 ซอง และน้ำหอมแดงธรรมชาติ จำนวน 40,000 ซอง จาก คุณกวิณยารัฒฐ์ มาดพิรัชต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูฟู๊ด จำกัด และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้นำไปใช้ประโยชน์ในกิจการตามความเหมาะสมต่อไป ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี