พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบ 82 ปี

สร้างเมื่อ 08/03/2024 17:03

    วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบหมายให้นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบ 82 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรกรมร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์