การประชุม Morning Brief วันที่ 8 มีนาคม 2567

สร้างเมื่อ 08/03/2024 17:02

    วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีรองอธิบดีทั้ง 2 ท่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยมีการติดตามความคืบหน้าในการแก้กฎหมาย มาตรา 61/63 ของ พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ และการแต่งตั้งคณะทำงานยกระดับการท่องเที่ยวและสมุนไพร และการมอบหมายภารกิจสำคัญ อาทิ มอบนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ และกองการแพทย์ทางเลือก ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือแนวคิดการร่วมมือ (MOA International) มอบโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯร่วมกับกองคุ้มครองฯ สำรวจความต้องการของการใช้ยาสมุนไพร และวิเคราะห์ตำรับยา 324 รายการ มอบกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ สรุปรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเตรียมการประชุมคณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติ มอบกองวิชาการและแผนงานเข้าร่วมแถลงข่าว เรื่อง การยกระดับหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์งานด้านการแพทย์แผนไทยผ่านช่องทางต่าง ๆ ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี