การประชุมคณะทำงานประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 07/03/2024 16:38

    วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เกณฑ์การประเมินความพร้อมฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 รวมถึงการพิจารณาการประเมินความพร้อมฯ และกำหนดการลงพื้นที่ประเมินความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม การบูร อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meetings)