การประชุม Morning Brief วันที่ 6 มีนาคม 2567

สร้างเมื่อ 07/03/2024 16:36

    วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามและมอบหมายภารกิจสำคัญของกรม อาทิ มอบกองสมุนไพรเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติ ด้านสมุนไพรของไทย มอบกองวิชาการฯ ทำรายละเอียดของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการฯ ให้เครือข่าย ๕ กระทรวงได้เห็นถึงความสำคัญ และมอบกองคุ้มครองฯ ในนำผลงานด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มาจัดแสดงในงานมหกรรมสมุนไหรแห่งชาติ และการเขียนหลักสูตรการนวดไทย ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และดำเนินการ ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี