การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5/2567

สร้างเมื่อ 01/03/2024 16:56

    วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5/2567 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผู้บริหารกรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแผนงานหรือโครงการด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ ด้านการศึกษาองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ฯ จำนวน 5 โครงการ ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)