การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3/2567

สร้างเมื่อ 21/02/2024 10:44

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3/2567 พร้อมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และประกาศบัญชีรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร และกระบวนการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ มาตรา 7(4) ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)