การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

สร้างเมื่อ 19/02/2024 16:52

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง อาทิ จำนวนตำแหน่งว่าง และหน่วยงานที่บรรจุ หลักเกณฑ์การคัดเลือก รวมทั้งพิจารณาวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน การแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก แผนการดำเนินการ และร่างประกาศรับสมัคร ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี