การประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 5/2567

สร้างเมื่อ 16/02/2024 16:39

    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 5/2567 โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผล-แผนการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมกรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สถานะเงินบำรุงหน่วยงานและแผนบริหารจัดการ แผนการเพิ่มศักยภาพการบริการฯ การบริหารอัตรากำลัง ความก้าวหน้าการพัฒนาตามเกณฑ์ pmqa ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)