การประชุม Morning Brief 16 ก.พ. 2567

สร้างเมื่อ 16/02/2024 16:36

    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของกรม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ หน่วยงานจัดทำข้อมูลภารกิจงานที่มีความจำเป็น เร่งด่วน เข้าเป็นวาระในการประชุมผู้บริหารกรมในบ่ายวันนี้ และมอบหมาย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี และดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เข้าร่วมกิจกรรม “พาหมอไปพบประชาชน” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งติดตามแนวทางในการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ของกรม ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี