การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2567

สร้างเมื่อ 15/02/2024 16:00

    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2567 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย คณะผู้บริหารกรม และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแผนงานหรือโครงการด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ ด้านการศึกษาองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์ฯ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ จำนวน 14 โครงการ ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)