การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 15/02/2024 15:57

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรม และสวัสดิการเพื่อบุคลากรกรม ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี