ตำรับยาแผนไทยแก้สรรพไข้

สร้างเมื่อ 05/01/2024 16:30
รวมตำรับยาแผนไทย
 • คู่มือการใช้ยาแผนไทย ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
 • คัมภีร์ตักศิลา
 • ยาฟ้าทะลายโจร
 • ยาห้าราก
 • มหาพิกัดตรีผลา สูตร 1
 • มหาพิกัดตรีผลา สูตร 2
 • กระชาย
 • น้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาว
 • ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม
 • ใบมะขามสด
 • ยาขิง
 • ยาธาตุบรรจบ
 • ยามันทธาตุ
 • ยาตรีเกสรมาศ
 • ตำรับยาขาว
 • ตำรับยาเขียวหอม
 • ตำรับยาจันทร์ลีลา
 • ตำรับยาประสะจันทน์แดง
 • ตำรับยาประสะมะแว้ง
 • ตำรับยาหกสิงห์
 • ตำรับยาหอมนวโกฐ