ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 2 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 10/07/2024 17:37