ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถรู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 3 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 03/07/2024 17:21