ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (1-31 ก.ค.67) เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 28/06/2024 16:44