ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมตู้ควบคุมเสียงและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ 5 ขา เป็นเงินทั้งสิ้น 79,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 02/07/2024 16:48