ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการจ้างจัดทำนิทรรศการวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เป็นเงินทั้งสิ้น 56,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 02/07/2024 16:40