ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ เป็นเงินทั้ง 3,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 28/06/2024 19:46