ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา รายการจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 28/06/2024 19:44