ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงอาคารเรือนพระยาพิศณุประสาทเวช จำนวน 2 ห้อง เป็นเงินทั้งสิ้น 490,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 27/06/2024 09:25