ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ เป็นเงินทั้งสิ้น 497,336 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 25/06/2024 10:20