ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม จำนวน 1,000 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 25/06/2024 10:19