ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 25/06/2024 10:18