ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป และเลนซ์ซูมกล้อง ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 152,988.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 25/06/2024 10:12