ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาให้บริการกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เป็นเงินทั้งสิ้น 699,512.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 25/06/2024 10:08