ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจัดจ้างบริการกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบจ่ายน้ำในการจัดงาน มหกรรสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21

สร้างเมื่อ 25/06/2024 10:07