ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบบัญชีโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารไทย สมุนไพรไทย เพื่อสุขภาพ งวดที่ 2-3 เป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 20/06/2024 15:03