ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อเสาดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับรับรองการจัดงานรัฐพิธี/งานพิธีการ/กิจกรรมพิเศษ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 20/06/2024 14:59