ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,712.28 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 20/06/2024 14:58