ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าสถานที่ในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,077,355.18 บาทห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 20/06/2024 14:56