ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 18/06/2024 16:44