ประกาศู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแต่วัันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 18/06/2024 16:43