ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์หนังสือจารึกศาลาฤาษี วัดบวรนิเวศวิหารโคลงภาพฤาษีดัดตนและจารึกตำรายา ฉบับอนุรักษ์ จำนวน 625 เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 498,750 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 18/06/2024 16:42