ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 18/06/2024 16:41