ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 18/06/2024 16:39