ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดรหัสโรค อาการและหัตถการทางการแพทย์แผนไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 17/06/2024 16:23