ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 17/06/2024 16:19