ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการสืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรไทยสำหรับจัดทำรายการอ้างอิงผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 17/06/2024 16:17