ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการสืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณภาษาอังกฤษของตำรับยาแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพในรายการอ้างอิง เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 17/06/2024 16:16