ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สารเคมีทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 95,294.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 17/06/2024 15:41