ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 167,990 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 17/06/2024 15:37